BRAND A BUDOVÁNÍ ZNAČKY

Brand a budování značky

Kupujete telefon nebo iPhone? Auto nebo Mercedes? Pokud telefon, kupujete produkt. Pokud iPhone, kupujete brand, tedy značku. Chcete také značku, kterou lidé chtějí, se kterou se ztotožňují a hlavně - kterou kupují? Víte, že i vy můžete mít tak úspěšný brand, že se jeho obliba bude šířit jak oheň?

  • Dobře nastavený brand je nejcennějším aktivem firmy.
  • Uvádíme vaše vize do praxe, tak aby vaše značka získala pevné místo na trhu.
  • Pomůžeme vám vybudovat kvalitní, výraznou a nesmrtelnou značku.

BRAND PŘINÁŠÍ KONKURENČNÍ VÝHODU

Dobře řízený brand pomáhá udržet žádanou image firmy v mysli potenciálních zákazníků. Značku je součást výrobku nebo služby, které jejím prostřednictvím prokazují svojí kvalitu a hodnotu. To obvykle znamená, že když ukážete zákazníkovi dva identické výrobky a jen jeden je „značkový“, bude téměř vždy věřit, že značkový produkt je kvalitnější. Dobrý brand umí kolem sebe vybudovat základnu věrných zákazníků, kteří nakupují opakovaně, dovoluje prodávat zboží a služby za vyšší ceny a výrobky opatřené známou značkou se často propagují i prodávají snadněji.

BRAND BUILDING NEBOLI BUDOVÁNÍ ZNAČKY

Brandbuilding neboli budování značky se zabývá budováním povědomosti a nesmrtelnosti značek, tedy tím, aby byla značka dobře zapamatovatelná a správně umístěná v myslích zákazníků. Na začátku je třeba vytvořit jasnou pozici na trhu a na základě ní stanovit hlavní odlišení značky a její další výhody ve vztahu ke konkurenčním značkám. Vnímáme konzistentní brand building jako velmi důležitou součástí strategie vašeho marketingu.

KOMPLETNÍ SERVIS PRO VÁŠ BRAND

Základním a nejdůležitějším výstupem spolupráce s vámi je manuál značky, kde jsou popsány všechna východiska, doporučení a postupy pro vybudování kvalitní, výrazné a nesmrtelné značky. Brand to není jen grafické ztvárnění loga, barvy a typografie. Ale také to, jakým způsobem firma komunikuje se svým okolím, jak ji vnímají zákazníci, partneři i zaměstnanci. Na základě manuálu se poté o váš brand staráme ve spolupráci s vámi formou full service.

Zjistěte více o brandingu pro vás

Chtějte profesionální marketing

Spolupráci s MARKETINGOVOU KANCELÁŘÍ.CZ hodnotím jako velmi přínosnou pro naši společnost. Pomohli nám vytvořit systém marketingových aktivit, který nám přivedl nové zákazníky. Líbí se mi, že výsledky těchto aktivit měří, vyhodnocují a optimalizují, takže stále přichází s novými nápady, jak náš marketing posunout ještě dál.

Ing. Milan Růžička
jednatel firmy
Fulgur