Interní nebo externí call centrum?

zavřít a zpět

Interní nebo externí call centrum?

Telemarketing, tedy telefonní styk se zákazníky patří mezi nejčastější aktivity většiny firem. Víte podle čeho se rozhodnout, zda zvolit vlastní telefonisty nebo externí call centrum?

Při rozhodování o využití telemarketingových služeb stojí firmy často před rozhodnutím zda volat vlastními silami nebo si na to najmout specializovanou firmu (call centrum), jejíž operátoři budou volat našim jménem. Rozhodnutí závisí na několika kritériích.

Buď aktivní nebo pasivní telemarketing

Telemarketing může být buď aktivní, ted, že přes telefon zákazníkům něco nabízíme (např. mobilní operátoři nabízí internet do mobilu), nebo pasivní, to když zákaznící volají nám s nějakým požadavkem (např. linka pojišťovny, kam lidé hlásí pojistné události).

Využijte volné pracovníky

Levnější je většinou využít vlastní síly, zejména v případech, kdy máte jinak nevyužité pracovníky, kteří mohou například obvolávat potenciální klienty s nabídkami. Pokud však chcete dělat velkou kampaň a počítáte s desítkami či stovkami hovorů denně, s vlastními silami většinou stačit nebudete. Některé firmy volí často i kombinaci, nejobvyklejšíje pro pasivní telemarketing využití vlastního call centra a pro aktivní volání využití externího call centra.

Správně zhodnoťte potřebný čas

Dalším kritériem je čas. Call centra jsou již vybavená počítači, telefonními přístroji a mají vyškolené zaměstnance. Pokud byste všechno vybavení sháněli sami a dělali nábor lidí, zabere to nějaký čas. Také je důležité si říct, jak dlouho má call centrum pro danou kampaň fungovat? Pokud je to služba na pár dní či týdnů, nemá smysl investovat, naopak službu trvalého charakteru je výhodnější dělat interně.

Budou mít vaši operátoři potřebné schopnosti a znalosti?

Dobré je také uvážit hledisko specializace či náročnosti na odbornost a zkušenosti operátorů. Náročné služby a věci 

sluchatka

složité na vysvětlování je lepší řešit pomocí vlastních operátorů, protože při přenosu informací může docházet ke zkreslení a laikové by také nemuseli dokázat odpovědět na doplňující dotazy potenciálních zákazníků. Naopak jednoduché služby, které jsou spíše o kvalitní komunikaci, můžeme přenechat na externí call centrum, jejichž operátoři jsou obvykle lépe vyškoleni a trénováni na to, jak vyvolat prodejními technikami přiměřený nátlak na zákazníky.

 

Dalším kritériem jsou náklady na personál a jeho schopnosti. Nebudete totiž potřebovat jen telefonisty, ale také lidi na jejich řízení či obsluhu technologií.

 

 

Jaký způsob telefonického kontaktu se zákazníky zvolíte vy?

off
Marketingový stratég
Kategorie: 
Marketingová strategie
Dne: 6.9.2011

Chtějte profesionální marketing

Spolupráce s MARKETINGOVOU KANCELÁŘÍ.CZ je plně profesionální. Co se mi na nich nejvíc líbí, je, že k danému problému, který zrovna řešíme, přidávají svoje know-how. Ještě k tomu dávají něco víc, co je třeba i nad rámec sjednané zakázky.

Ing. Vilém Suchomel
Ředitel marketingu a strategie
SPP CZ, a.s.
31.3.2017
B2B firma GreinerPURtec výrazně zefektivnila svůj business díky špičkové marketingové strategii. Začali jsme od vizuálního stylu a pokračovali až ke katalogu a webu.
15.3.2017
Marketingová Automatizace je mocným nástrojem, který umožňuje dělat skutečně personalizovaný marketing, například cílené zasílání zpráv na základě akcí návštěvníka na webových stránkách, což je daleko účinnější než nevyžádaný spam.

Zjistěte více o našem řešení

Registrujte se do newsletteru a získávejte aktuální informace