Jak se dělá SWOT analýza?

zavřít a zpět

Jak se dělá SWOT analýza?

Potřebujete zjistit jak je na tom vaše firma nebo projekt? Potřebujete najít správnou cestu a strategii při řešení problémů, kterým váš podnik či projekt čelí? Pak se vám může hodit SWOT analýza, která dokáže jednoduše popsat stav a nastínit řešení problému.

Co je to SWOT analýza

SWOT analýza je jedním ze základních kamenů každé firmy. Hodnotí silné a slabé stránky podniku či projektu,  jeho příležitosti a hrozby a vy tak získáte celkový obraz svého podniku jak ze vnitřního prostředí (silné a slabé stránky), tak z vnějšího prostředí (příležitosti a hrozby). V tomto článku se dozvíte základní charakteristiku SWOT analýzy a postup, jak ji udělat. 

Název vychází z počátečních písmen (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats).

Proč je dobré SWOT analýzu vypracovat?

  • Díky ní identifikujete včas možné příležitosti a hrozby.
  • Pomůže vám řídit strategické změny ve firmě, popřípadě nový projekt.
  • Navazují na ní další kroky (změny, úpravy, strategie).

Jak se SWOT analýza dělá?

SWOT  analýza  je nástroj, který seskupuje a vypichuje důležité body z předchozích analýz. Možná vás napadlo, že si sednete ke stolu, uděláte si kříž (viz. obrázek) a vymyslíte body do každého kvadrantu. Dobrý analýza by měla obsahovat minimálně 5 bodů v každém kvadrantu.

U menších firem (projektů)  by to tak snad i šlo. Pokud se orientujete ve všech aspektech své firmy (projektu), nebude vytvoření  veliký problém. I v tomto případě je však vhodné ukázat analýzu kolegovi a požádat ho o jeho názor, popřípadě doplnění.

 Nicméně u středních a velkých objektů to tak jednoduché není. Pro každý kvadrant SWOT analýzy existuje samostatná analýza, která zhodnotí příslušnou část objektu od A až po Z. Do SWOT analýzy se pak zapíšou důležité body, která analýza odhalila.

Ukázky analýz:

  • 7S  = Silné/Slabé stránky 
  • Hodnotový řetězec = Silné/Slabé stránky
  • Finanční analýza = Silné/Slabé stránky
  • Analýza SLEPTE (PEST) = Příležitosti/hrozby
  • Porterova analýza 5 sil = Příležitosti/hrozby 

Použitelných analýz existuje celá řada. Záleží na konkrétním analytikovy, jaké analýzy vybere jako nejvhodnější pro daný objekt.

Jak vypadá SWOT analýza v obrázku

SWOT analýza

Shrnutí

Podstatou SWOT analýzy je tedy identifikace faktorů a skutečností, které pro  objekt  analýzy  představují  zhodnocení  jeho  pozice  na  trhu. Analýza je zaměřena  na oblasti,  kde  má  daný  objekt  stále  rezervy  a  naopak,  na  které aspekty  by  si  měl  dát  pozor.  Tyto  klíčové  faktory  jsou  potom  verbálně charakterizovány, případně ohodnoceny, ve čtyřech kvadrantech tabulky SWOT. 

 

off
Výkonný ředitel
Kategorie: 
Marketingová strategie
Dne: 13.4.2014

Chtějte profesionální marketing

MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ  nám ušetří čas i peníze a nejdeme tak cestou pokus-omyl. Jsme velice spokojeni s produkcí, všechny služby a zboží dostaneme včas a bez jakýchkoliv starostí. Kromě obvyklé propagace a aktivit jsme zavedli například komunitní marketing nebo CRM, což jsou cesty, které nám přinášejí zákazníky velice efektivním způsobem.

Šárka Kocandová
majitelka optiky
Optika Šárka Kocandová
6.8.2020
Trendy v podnikání se mění rychleji, než se zdá. Jak udržovat svou firmu neustále na špičce je v zásadě prosté.
17.7.2020
Cítíte, že by váš marketing potřeboval novou vzpruhu, ale nevíte přesně, kde začít? 

Zjistěte více o našem řešení

Registrujte se do newsletteru a získávejte aktuální informace

 

Kontaktujte nás

Nechte nám na sebe kontakt

zavřít

Vyplňte položky označené *.

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Nebojte, spamovat Vás nebudeme.