Jak udělat dobrou spotřebitelskou soutěž

zavřít a zpět

Jak udělat dobrou spotřebitelskou soutěž

Spotřebitelské či zákaznické soutěže jsou oblíbeným a mnohdy i velmi účinným marketingovým nástrojem. Aby ale splnily očekávání, jaké od nich pořádající firma má, musí být dobře rozmyšlené a naplánované.

Většina lidí ráda soutěží a hraje o ceny, a jsou asi nejraději, když dostanou los nebo kupón do nějaké soutěže zdarma nebo jako bonus k nákupu zboží. Této skutečnosti se už dávno naučily využívat obchodní firmy a prostřednictvím spotřebitelských či zákaznických soutěží zvyšují odbyt svých produktů.

V čem spočívá spotřebitelská soutěž

Soutěže, jejichž cílem je zvýšit odbyt zboží a získat nové zákazníky, používají firmy z nejrůznějších oblastí podnikání a obchodu. Velmi často je pořádají například výrobci potravin a nápojů a můžeme se tak s nimi setkat v supermarektech a hypermarektech. Snad každý se někdy setkal s akcí typu „pošlete tři obaly našeho výrobku a můžete vyhrát zájezd k moři“ apod. Časté jsou také různé čtenářské soutěže novin a časopisů, které mají napomoci jak zvýšit v daném období náklad, tak především získat nové čtenáře.

Velké firmy operující na spotřebitelském trhu mohou do soutěží dát lákavé ceny, jako například automobil, zájezd, kuchyňskou linku či další ceny v hodnotě stovek tisíc korun. Spotřebitelská soutěž ale nemusí být jen záležitostí velkých firem. Při dobré rozvaze a ještě pečlivější organizaci ji mohou využít i firmy menší, třeba i obchod v menším městě či vesnici.

Základem úspěšné je několik prvků:

rozpočet

  • určete cíl soutěže a požadované přínosy, a také stanovte rozpočet,
  • vytvořte scénář soutěže a časový harmonogram pro její přípravu, průběh a vyhodnocení,
  • sepište pravidal soutěže a jasně definujte herní mechanismus, stanovte výhry dle vymezeného rozpočtu,
  • naplánujte a realizujte propagaci soutěže (v místě prodeje, popřípadě prostřednictvím médií),
  • zajistěte všechny nutné systémy pro evidenci soutěžících (kupóny, formuláře, elektronické registrace),
  • zaškolte zaměstnance a detailně je seznamte s průběhem soutěže,
  • realizujte soutěž, evidujte odpovědi a účastníky,
  • vyhodnoťte soutěž, rozešlete či rozdejte výhry.

Určete jasný cíl

Nejdůležitější je říct si na začátku, co od soutěže očekáváte. Nemělo by to být jen obecné „aby k nám přišlo nakupovat víc lidí“, cíl by měl být více specifický a měli byste se rozmyslet, jaký efekt má soutěž přinést. Některé soutěže jsou totiž svým charakterem více zaměřené na udržení existujících zákazníků, jiné mají za účel získat zákazníka nového, další pak slouží ke zvýšení tržeb v určitém období obrat.

To ostatně ukazují i zmíněné příklady. U potravinářských firem jde spíše o to přilákat v určitém časovém období více zákazníků a prodat více zboží. Situace je pak podobná, jako u jiných nástrojů na podporu prodeje, například slev či balení 1+1 zdarma. Poměrně značná část zákazníků takovéto akce vyhledává. Ovšem v okamžiku, kdy akce skončí a udělá ji jiný výrobce, přesunou se za ním. Cíl ve formě zvýšených tržeb ovšem mohl být dosažen.

Pro jiné firmy může být hlavním přínosem spotřebitelské soutěže získat nové potenciální zákazníky a kontakty na ně. Takové potenciální klienty, pak firma může v budoucnu oslovovat se svými nabídkami.

Stanovte jasná pravidla v souladu s předpisy

Pro každou soutěž je třeba jasně stanovit pravidla. A také znát pravidla, která pořadateli diktuje legislativa. V tomto směru je třeba znát zákon o loteriích a některé další předpisy, které určují mantinely pro pořádání těchto soutěží. Například existují limity pro výši výher ze soutěží, které se svým charakterem blíží loteriím.

Proto také jsou v poslední době takovéto soutěže doprovázeny i soutěžními otázkami, které částečně pomáhají tato ustanovení obcházet – nejedná se již o loterii, ale o vědomostní soutěž.

Další právní souvislostí je samotné případné losování, resp. hodnocení odpovědí lidí přihlášených do soutěže a také předání cen. Pokud se jedná o takové ceny, jako jsou knihy, lístky do kina apod., stačí mít jednoduchou evidenci pro vlastní účely. Ale tam, kde je cen více a jsou hodnotnější, je vhodné sepisovat protokoly o průběhu soutěže, o množství cen, o jejich převzetí, o vylosování či výběru výherců a o předání cen. U mnohých z těchto úkonů je dobré mít notáře.

U soutěží, při nichž firma či jí najatá agentura získává do své databáze údaje o soutěžících, je třeba dodržovat zákon o ochraně osobních údajů.

Co uděláte pro úspěch vaší spotřebitelské soutěže vy?

off
Marketingový stratég
Kategorie: 
Tipy a rady
Dne: 3.8.2011

Chtějte profesionální marketing

MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ přinesla do našeho marketingu profesionalitu. Je skvělé, že s nimi můžeme řešit vše komplexně, od špičkové grafiky pro programování webu.

Pavel Šťastný
ředitel
Grant Capital
5.8.2019
Věříme, že špičkový marketing může výrazně urychlit rozvoj firem a lidí. Proto pomáháme firmám s dobrým produktem, aby byly ještě úspěšnější. Vytváříme pro klienty růstové strategie a posouváme jejich marketing výrazně kupředu.
7.5.2018
Bez kontaktů na nové potenciální zákazníky těžko získáte nové zákazníky, kteří využijí vaše produkty a služby. Proto jste rádi za každý email nebo kontakt, co se dostane do vaší databáze.

Zjistěte více o našem řešení

Registrujte se do newsletteru a získávejte aktuální informace