Jak udělat skutečně efektivní poradu

zavřít a zpět

Jak udělat skutečně efektivní poradu

Pracovní porada může někdy být ztrátou času spojenou s pocity flustrace účastníků. Porady jsou však nezbytnou součástí každé pracovní činnosti, do které se zapojuje více lidí. Zamyslete se nad tím, jak je příště udělat lépe.

1. Připravte si pevný program

Doporučuji, abyste program schůzky určili předem, a dali to na vědomí všem zúčastněným. Ti vám také mohou poslat své náměty k projednání. To naznačí, o čem chtějí účastníci diskutovat a také je to nejlepší způsob jak rozplánovat přidělený čas. Program musí být samozřejmě flexibilní, aby bylo možné projednat něco skutečně aktuálního a zásadního, co se může objevit na poslední chvíli. Agendy, tedy plány porad, nicméně působí jako nástroje, které přimějí všechny zúčastněné zaměřit se na to, co se chtějí dosáhnout, ať už je to získání informací, podání návrhu apod.

2. Určete si zapisovatele

Častým znakem mítinků je obvykle mnoho informací, které se na nich objeví. Navíc účastníci mají s sebou spoustu příloh, například prezentací, tabulek, výpočtů, grafů apod. Je proto dobré určit, kdo bude poradu zapisovat a kdo dostane všechny podklady, aby mohl všem zúčastněným vše předat. Tím se také zamezí nepřesnostem a nedůslednostem.

Ti, kteří se schůzky nezúčastní, obdrží kopii poznámek. Když se lidé snaží vzpomenout si, jaká rozhodnutí se udělaly a jaké úkoly je třeba udělat, mohou si jednoduše prohlédnout poznámky.porada

3. Mějte mikro-mítinky

Některé věci stačí projednat v menším počtu lidí a jsou spíše operativního charakteru. Nemá tudíž cenu s nimi vyčkávat na velkou poradu. Nechte si ve svých denních rozvrzích stranou bloky času, ve kterých můžete krátce probrat specifické téma. Tyto mikroporady by ovšem měly trvat maximálně 5 až 10 minut. Tato metoda také nabízí dostatek flexibility k projednání věcí, pokud se stane něco nečekaného.

4. Na poradě se soustřeďte na fakta, bez emocí

Někdy může ve firmách a organizacích vzniknout pocit, že jsou někteří kolegové či jejich aktivity upřednostňovány i když to není pravda. To vyvolává emoce a okamžité protireakce a může dokonce demoralizovat zaměstnance. Proto situaci předejděte a na poradě vše připomínkujte a komentujte na základě faktů a ne na základě vašich subjektivních názorů. Nepoužívejte na schůzkách například fráze "Líbí se mi tento návrh" nebo např. "Nejsem spokojený s těmito výsledky." Namísto toho použijte komentář jako např. "Podle 4 z 5 lidí, kteří viděli návrh, tento design působí o lépe" nebo „Výsledky ukazují pokles tržeb o 12 %, rád bych znal příčiny apod.

5. Držte se hodin

Přitlačte trochu na to, aby se na schůzkách probíralo jen to skutečně nejdůležitější a použijte odpočítávání času, který odpočítává minuty zbývající na jednotlivá témata a na celou poradu.

Jak uděláte vaši příští poradu vy?

off
Marketingový stratég
Kategorie: 
Tipy a rady
Dne: 26.7.2011

Chtějte profesionální marketing

Potřebovali jsme propojit webovou prezentaci tradičního brandu zápalek SOLO, který má 175 letou historii, s moderním elektronickým prostředím a zároveň také s novým designem pro celou kategorii "plamenů". Pracovníkům Marketingové Kanceláře se podařilo splnit naše zadání velmi dobře.

Pavel Helešic
ředitel
SOLO MATCHES & FLAMES
5.8.2019
Věříme, že špičkový marketing může výrazně urychlit rozvoj firem a lidí. Proto pomáháme firmám s dobrým produktem, aby byly ještě úspěšnější. Vytváříme pro klienty růstové strategie a posouváme jejich marketing výrazně kupředu.
7.5.2018
Bez kontaktů na nové potenciální zákazníky těžko získáte nové zákazníky, kteří využijí vaše produkty a služby. Proto jste rádi za každý email nebo kontakt, co se dostane do vaší databáze.

Zjistěte více o našem řešení

Registrujte se do newsletteru a získávejte aktuální informace