Jaký má smysl branding pro firmu

zavřít a zpět

Jaký má smysl branding pro firmu

Bez jasného brandingu, jednotného vizuálního stylu a profesionální grafiky (minimálně bez vytvořených šablon) budete sice vyrábět, ale hůře prodávat. Budete mnohem hůře a pomaleji prodávat. Budete dokonce i hůře nabírat a zaškolovat zaměstnance. A co vás nejvíce překvapí, budete hůře a pomaleji vyrábět.

Teď jste zpozorněli, že?

 

Jak to běžně chodí

Většina firem frankensteinuje svůj brand a grafiku na základě aktuálních potřeb bez dlouhodobějších úvah. Zkušené firmy ví, kdy a do čeho se hodí investovat. Proto vytvořili pevné základy, tím že si ujasnili svůj branding. A tato prvotní námaha se jim vrací každý den. Pomáhá jim jak v běžném denním provozu, tak když chtějí investovat do rozvoje a reklam.

 

Nejdříve si vysvětlíme jednotlivé pojmy a jejich význam.

Branding

Branding je v principu kombinace poznání se a vytvoření se.

 

Představte si firmu jako člověka. Každá firma, stejně jako každý člověk prochází vývojem. Zralá dospělost je moment, kdy začíná život přebírat do svých rukou. Konkrétně to znamená, že:

- dospělý člověk si uvědomuje, kým je a jak chce být vnímán. Pracuje na tom, jak se prezentuje. Snaží se mluvit spisovně, už mu není jedno, jak se obléká, vědomě vytváří svůj vnější obraz.

- dospělý člověk má nějaké vize, cíle a k nim spěje. Ví, co a proč chce, a tak to i dělá.

 

A to samé platí i pro firmy.

Dospělá firma řídí to, jak působí navenek. Protože i když v rámci sebeprezentace nebude nic dělat, lidé si o ní vždy budou něco myslet. Vždy na ni budou mít nějaký názor a vnímat ji draze, či levně, kvalitně, či nekvalitně. Firma pro ně bude důvěryhodný, nebo nedůvěryhodný partner. A jak už asi tušíte, je mnohem lepší být v této konverzaci aktivní. Jelikož to, co si o vaší značce lidé myslí, zcela zásadně ovlivňuje to, jestli si od vás něco koupí či objednají. A udělají s vámi business.

Výstupem je textový popis firmy, který v dalším kroku umožňuje vytvoření jednotného vizuálního stylu. Jinak řečeno, už víme, jak se chceme oblékat, zbývá jen pořídit si nové šaty.

 

Jednotný vizuální styl

Spojení textové části brandingu s jednotným vizuálním stylem vytváří kompletní branding společnosti.

Na základě textového zpracování brandu přichází grafik a vytváří jednotný vizuální styl – jinak také vizuál či corporate identity. (Opět, přirovnáme-li firmu k člověku, je to jako nakoupit si celý nový šatník.)

 

Pro firmu to znamená vytvořit si set vizuálních pravidel a podkladů. O jakých je řeč?  O všech už jste určitě slyšeli:

 • Logo, firemní barvy, písmo a základní firemní tiskoviny
 • Styl fotografií, ilustrací a ikonografii
 • Web, aplikace, návrh PPC reklam a grafika na sociální sítě (online svět)
 • Mnohem více materiálů (Obecně platí, že čím větší je firma, tím více má výstupů, procesů, výměn informací. A proto čím více komunikuje, tím komplexnější by měl být její manuál jednotného vizuálního stylu.)

 

Výstupem této části je grafický manuál. Ten může mít formu obrazového PDF s přílohami – zdroji a šablonami pro grafiky a zaměstnance, aby všechna oddělení i zaměstnanci měli k dispozici vždy aktuální verze. Je vhodné, aby byly podklady zpřístupněny online.

 

Jakou má jednotný vizuální styl přidanou hodnotu

Čím více věcí si nechá společnost zpracovat, tím větší v nich má pořádek. Zamyslet se nad vzhledem totiž znamená nejdřív pochopit jeho smysl a funkci. Proto při tvorbě grafických podkladů a šablon často dojde k optimalizaci firemních procesů, utřídění standardů výměny informací, zjednodušení workflow atd. Optimalizace vedení i zaměstnance uvnitř firmy často velmi příjemně překvapí.

 

Grafický design

Grafický design jsou veškeré výstupy firmy.

Texty, fotografie, ilustrace. Grafický designér je někdo, kdo spojuje potřebné informace a vytváří žádané podklady (web, letáky, katalogy, posty na sociální sítě, manuály atd.).

 

Běžná praxe ve firmách je:

 1. Firmy mají své vlastní interní grafiky, kteří dále vychází z grafického manuálu.
 2. Na různé zakázky najímají firmy různé dodavatele. Jeden dělá letáky, druhý web atp. 
 3. Zaměstnanci využívají připravené šablony a sami z nich vytváří nové materiály.

 

Na co si dát pozor

Na materiálech, které přijdou do rukou klientů, je dobré vždy (!!) spolupracovat s grafikem. Na schůzku si také neberete tepláky a nemluvíte sprostě. Proto vhodně připravené dokumenty hrají v komunikaci s klienty zásadní roli.

 

Grafický design bez grafického manuálu

Bez grafického manuálu každý výstup vypadá jinak a pro každý dokument musí dodavatel vytvořit set nových pravidel. To stojí grafika více času a vás peníze. Na konci vidíte skupinu nesourodých výstupů, která je s firmou mnohem hůř identifikovatelná, a k tomu vás stála víc peněz. Což nechcete. Kvalitní grafický manuál vám ušetří problémy, peníze a zvýší vaši prestiž

 

Nyní už chápete, proč až na základě jednotného vizuálního stylu (neboli grafického manuálu) má pro firmu smysl vytvářet nějaké grafické podklady (vizitky, diáře, letáky, katalogy, web, cokoliv). Jinak totiž každý výstup vypadá jinak a pro každý dokument musí dodavatel vytvořit set nových pravidel. To ho stojí více času a vás peníze. Na konci vidíte skupinu nesourodých výstupů, která je s firmou mnohem hůř identifikovatelná, a k tomu vás stála víc peněz. Což nechcete. Kvalitní grafický manuál vám ušetří problémy, peníze a zvýší vaši prestiž.

Jaké konkrétní přínosy má branding pro všechny zúčastněné

S designérem Tomášem Q Procházkou jsme popsali, jaké konkrétní přínosy má vytvoření značky (tedy branding a jednotný vizuální styl) pro firmu, zaměstnance i klienty. Držte si klobouky, míříte k vrcholu.

 

Jaký má branding smysl pro firmu

1. Rychlejší dodání výrobků a služeb

Branding přináší optimalizaci procesů. Promyšlené zdroje a podklady pro zaměstnance umožňují větší soustředění. Tím zkracují čas, za který jsou výrobky a služby dodávány.

 

2. Konzistentnost kvality

Jednotné podklady = jednotné procesy = konzistentní a kvalitní výstupy. Chceme-li dosahovat kvalitních výstupů standardně, je tato logika neúprosná.

 

3. Snadnější práce s lidmi

 • Nabírání vhodných kolegů. Tím, že si firma ujasní své hodnoty, začne najímat nejen zaměstnance se žádanými dovednostmi, ale i s vhodnými hodnotami. Díky tomu začne vznikat konzistentní tým, kde si lidé rozumí. V takovém týmu se lidé v čase krize neotočí proti sobě, ale navzájem se podrží.
 • Rychlejší začleňování nováčků do procesu. V jasně definovaném prostředí je výrazně snadnější se zorientovat.
 • Efektivnější komunikace. Jsou-li definovány cíle, neztrácíme čas vlastními představami     o nich. Ale bavíme se o tom, jak jich dosáhnout. 

 

4. Udržení jednoduchosti

 • Standardizace. Konkrétní podklady pro konkrétní procesy znamenají, že je jasně definované workflow. Že zaměstnanci dostávají informace a podklady ve stejném formátu.
 • Pravidla. Každý zaměstnanec přináší do organizace vlastní názory, kreativitu a tendenci změn. To vytváří větší složitost. Branding (pravidla) umožní kreativitu směřovat vhodným směrem.
 • Jednoduchý scaling. Když máte pořádek v základech, snadno se navazuje. Ať už chcete zavést nový produkt, postavit novou halu, či přijmout dalšího člověka. 

 

5. Snížení nákladů

Přirozeným způsobem dojde ke snížení nákladů díky:

 • jasnější zodpovědnosti, 
 • odstranění překážek a zažitých bariér,
 • optimalizaci procesů,
 • snížení počtu zaměstnanců.

6. Zvýšení povědomí o značce

Společnost, která svému brandingu věnuje pozornost, je v paměti klientů uložena mnohem intenzivněji.

 

Jaký má branding smysl pro zaměstnance

1. Rozumí společnosti

Zaměstnanec snadněji pochopí, PROČ zde je a CO je jeho role. Nehledě na to, že může pochopit, PROČ zde společnost, v níž pracuje, je a jaký má vlastně CÍL či SMYSL.

 

2. Rozumí produktům a službám

Všichni chápou, CO je jejich služba a produkt. Je pak jasné, CO a JAK mají dělat, aby toho dosáhli.

 

3. Rozumí procesům ve firmě

Dostatek materiálů, šablon a zdrojů pro opakované použití zjednodušuje a zrychluje práci.

Zaměstnanci nemusí věci vytvářet znova. Mohou se soustředit na práci.

 

4. Chápe své zodpovědnosti

Ve standardizovaném procesu je přehlednější, kdo za co zodpovídá.

 

5. Je spokojenější

Zaměstnanci jsou více motivovaní, jsou věrnější, zodpovědnější a jsou ochotni vydat ze sebe pro firmu mnohem více.

 

Jaký má branding smysl pro klienta

 

1. Pochopitelná služba a produkt

Klient chápe vaši službu/ produkty v širším kontextu a začne si kupovat vaši značku i proto, že jí rozumí.

 

2.  Jednotný uživatelský prožitek (user experience)

Na člověka dobře působí, když firma vypadá stejně a když říká stejné věci kdekoliv a kdykoliv se s ní setkáte. Ať už si povídáte se zaměstnanci, díváte se na web, nebo sledujete její sociální sítě. Když používáte její služby či výrobky. Jednotný pocit ze všeho, tedy jednotný uživatelský prožitek, je důležitý.

 

3. Dobrý pocit z nákupu služby či výrobku

Spokojený klient zůstává značce věrný. Udržení tohoto pozitivního dojmu je podmíněno péčí a konzistentní komunikací.

Závěrem

Je jen na vás, jak budete postupovat. Co vše a jak komplexně si necháte zpracovat. A tudíž i kolik vás to bude stát. Až si budete vybírat, platí to, co u všech kreativních odvětví. U dodavatelů se dívejte na předchozí realizace, reference a hodnocení. Nebojte se ptát a nechte si vysvětlovat. Pokud získáte důvěru ve vašeho dodavatele, nechte ho tvořit. Věci korigujte, jen pokud opravdu cítíte rozpor. 

To, že jste dočetli až sem, znamená, že nad věcmi přemýšlíte a že si zjišťujete informace.

To jsou důležité vlastnosti. Nebojte se výrazně změnit aktuální stav vašeho osobního brandingu či brandingu vaší firmy. Abyste dosáhli změn, je třeba se rozhodnout. A skutečně se rozhodnout znamená, začít konat.

 

Autoři

Tomáš Q Procházka se dlouhodobě specializuje na komunikační a grafický design. Jeho expertíza spočívá nejen ve vytváření krásných brandů od log po web, ale také v chápání komplexnosti firemní komunikace a ve spoluvytváření kampaní.

Magdaléna Milostná / MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ je copywriter, který dokáže psát o vytápění, brněnských kulturních akcích i energetické udržitelnosti. V MARKETINGOVÉ KANCELÁŘI.CZ se specializuje na komunikaci firem v tradičních odvětvích a B2B firem. Vyhovuje jí být součástí týmu, který pomáhá zavést či doporučit komplexní a promyšlené změny.

 

off
Branding & Content Creator
Kategorie: 
Marketingová strategie
Dne: 11.4.2021

Chtějte profesionální marketing

MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ  nám ušetří čas i peníze a nejdeme tak cestou pokus-omyl. Jsme velice spokojeni s produkcí, všechny služby a zboží dostaneme včas a bez jakýchkoliv starostí. Kromě obvyklé propagace a aktivit jsme zavedli například komunitní marketing nebo CRM, což jsou cesty, které nám přinášejí zákazníky velice efektivním způsobem.

Šárka Kocandová
majitelka optiky
Optika Šárka Kocandová
3.2.2021
Jsme nadšení! V soutěži German Design Awards jsme získali ocenění Special Mention v hlavní kategorii Excellent Communications Design za vytvoření nové vizuální identity pro společnost Gabotherm.
1.2.2021
Podle čeho by se rozhodovali zákazníci, kdyby všechny firmy v jednotlivých odvětvích vypadaly a komunikovaly podobně? Pokud by se setřely všechny rozdíly, rozhodovali bychom se podle ceny. Naštěstí v takovém světě nežijeme.

Zjistěte více o našem řešení

Kontaktujte nás

Nechte nám na sebe kontakt

zavřít

Vyplňte položky označené *.

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Nebojte, spamovat Vás nebudeme.