Marketingové nástroje - vyberte ty, které vám budou vydělávat

zavřít a zpět

Marketingové nástroje - vyberte ty, které vám budou vydělávat

Marketingové nástroje jsou nejviditelnější částí marketingu. Prakticky všichni lidé s nimi totiž přicházejí do styku, neboť se na ně každý den snaží stovky firem zapůsobit svým marketingovým sdělením prostřednictvím inzerátů, rozhlasových spotů, televizních reklam, internetových bannerů, odkazů na webové stránky, e-mailů, dopisů, billboardů a dalších věcí.

Dát o sobě vědět, být vidět a prosadit se, to je v dnešní době snaha naprosté většiny lidí zodpovědných za marketing. Můžete využívat spoustu marketingových nástrojů, ale ne všechny jsou vhodné vždy a pro každého. Některé se vyplácí více a jiné méně.

Většina marketingových nástrojů je drahá, zamyslete se nad efektivitou

Marketingová komunikace se v několika posledních letech výrazně změnila. Dá se říct, že nástup internetu a s ním souvisejících technologií přinesl nepřeberně nových možností propagace a komunikace.

Pro firmy zůstává podstatou, že užití všech prvků marketingového komunikačního mixu musí být naplánované tak, aby na sebe vše navazovalo. Je nutné mít na vědomí, že bez ohledu na to, které nástroje využijete, je jejich použití většinou spojeno s vynaložením značného množství finančních prostředků. Z toho důvodu by vás měla zajímat efektivnost vynaložených investic.

V souladu se zaměřením vašeho podnikání, toho co nabízíte a vašich žádaných zákazníků, byste měli zvolit takové nástroje, které vám budou dlouhodobě vydělávat.

Marketingové nástroje jsou nejviditelnější částí marketingu.

Druhy marketingových nástrojů

Marketingové nástroje se dají dělit podle více hledisek. Důležitým dělením například je, zda jde o nástroje využité v reálném světě nebo na internetu, tedy tzv. off-line nebo naopak on-line nástroje.

Většina firem využívá kombinaci obou typů nástrojů. Neplatí to však absolutně. Vždy je třeba uvážit, kde se pohybují vaši žádaní zákazníci, jaká média sledují apod. a podle toho správný nástroj vybrat. Pokud máte eshop, tak je přirozené, že využijete více reklamu na internetu. Pro provozovatele kamenného obchodu zase mohou být užitečnější letáky s aktuální nabídkou zboží do schránek v okolí prodejny.

Off-line nástroje

V zásadě jde o variace těchto možností:

  • Reklama  - reklama je jakákoliv placená, ale i neplacená forma propagace produktu či služby firmy. Reklama se dělí na televizní, rozhlasovou, tiskovou (inzerce), venkovní (billboardy, plakáty atd.), letáky atd.
  • Podpora prodeje - zahrnuje věrnostní programy, loterie, odměny za věrnost, vzorky – kupóny v novinách, atd.
  • Osobní prodej -  prodejci, dealeři, ale také výstavy, veletrhy, atd.
  • Přímý marketing (Direct Marketing) - adresné zásilky, neadresné zásilky, telemarketing, atd.
  • Akce přímé komunikace - konference, semináře, prezentace, road show atd.
  • Vztahy s veřejností (PR, Public Relations) -  techniky a nástroje, pomocí kterých firma buduje a udržuje vztahy se svým okolím a s veřejností, nahlíží její postoje a snaží se je ovlivňovat.

On-line nástroje

Nástrojů internetového marketingu existuje opravdu hodně.

A popisovat je detailně by zabralo prostor přesahující tento článek. Nicméně vzhledem k tomu, že v současnosti je online marketing kriticky důležitý pro většinu firem, budeme se v dalších částech seriálu věnovat SEO, PPC kampaním, obsahovému marketingu i linkbuildingu.

off
Kategorie: 
Marketingová strategie
Dne: 9.3.2010

Chtějte profesionální marketing

Spolupráce s Marketingovou kanceláří.cz doporučuji, vše na čem jsme se domluvili bylo naplněno, komunikace vždy rychlá a obratná. Navíc práce s velmi příjemnými lidmi, kteří do toho dávají kus srdce. Děkuji a těším se na další spolupráci.

Andrea Puric
Specialista náboru a výběru
Česká pojišťovna a.s.
31.3.2017
B2B firma GreinerPURtec výrazně zefektivnila svůj business díky špičkové marketingové strategii. Začali jsme od vizuálního stylu a pokračovali až ke katalogu a webu.
15.3.2017
Marketingová Automatizace je mocným nástrojem, který umožňuje dělat skutečně personalizovaný marketing, například cílené zasílání zpráv na základě akcí návštěvníka na webových stránkách, což je daleko účinnější než nevyžádaný spam.

Zjistěte více o našem řešení

Registrujte se do newsletteru a získávejte aktuální informace