Nepeněžní plnění

Zde jsou k dispozici informace o všech nepeněžních plněních ocenitelných v penězích, které byly uplatněny ve volební kampani třetí osoby.

Zjistěte více o našem řešení

Chtějte profesionální marketing

S MARKETINGOVOU KANCELÁŘÍ.CZ spolupracujeme delší dobu, dělali nám například marketingovou strategii či webové stránky. Vše bylo bez pro problému a včas, jak jsme se domluvili. Mám k ním důvěru a budeme určitě pokračovat ve spolupráci.

Boris Vaculík MBA
majitel
Wintter