Nepeněžní plnění

Zde jsou k dispozici informace o všech nepeněžních plněních ocenitelných v penězích, které byly uplatněny ve volební kampani třetí osoby.

Zjistěte více o našem řešení

Chtějte profesionální marketing

Marketing řešíme již tři roky ve spolupráci s firmou MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ. Tato spolupráce nám velmi pomohla v získávání nových zákazníků, především v zahraničí. V tomto roce jsme již dodali filtry do Etiopie, Číny,Německa, Litvy a na Slovensko.

Ing. Bohumil Kopečný
ředitel
Filtrex