Pilíře online marketingu

zavřít a zpět

Pilíře online marketingu

Na čem je systém online marketingu založený a bez čeho se při jeho nastavení neobejdete? Pokud jste si již přečetli mnoho článků o jednotlivých marketingových nástrojích a přesto cítíte, že jejich použití v praxi často selhává a nepřináší očekávané výsledky, možná jen zapomínáte na širší hledisko.

Online marketing je totiž systém mnoha nástrojů a souvislostí, které musí být vzájemně cíleně propojeny, aby celek fungoval ke spokojenosti majitele webu.
Pro návrh systému online marketingu použijeme jednoduchý model, na kterém ukážeme základní nástroje a jak do sebe jednotlivé prvky zapadají.

Pilíře online marketingu

Strategie je základ

Abyste mohli dělat smysluplný internetový marketing, je třeba mít jasno v tom, k čemu mají veškeré marketingové aktivity vést a jakým způsobem má online marketing firmě sloužit.
Na začátku je třeba si uvědomit, jakou roli má online marketing hrát v celkovém marketingu a byznysu firmy.

Aby byla online strategie firmy úspěšná, musí se samozřejmě opírat o silné stránky společnosti či produktů, konkurence a důkladnou znalost zákazníka podloženou analýzami a průzkumy.

Pro každý typ byznysu hraje online jinou roli

Jeho funkce jsou totiž velmi závislé na charakteru podnikání. Zatímco například pro květinářství na frekventované ulici není internetový marketing nikterak zásadní (pokud nechce řešit objednávkovou službu), pro e-shop představuje kriticky důležitý nástroj, který rozhoduje o úspěchu či neúspěchu podnikání.
Specifickou roli má online marketing pro B2B firmy, kde spíše napomáhá podporovat žádanou image a branding firmy a slouží coby silná podpora obchodníků.

Cíl a rozpočet

Dobré úmysly v podobě silné strategie jsou nezbytným základem pro určení směru, kterým se ubírat. Dalším krokem k fungujícímu online marketingu je “vymezení hřiště” v podobě cílů a rozpočtu.
Zatímco cíle definují, čeho chceme dosáhnout a kdy, rozpočet určuje, kolik financí a času na dosažení cílů můžeme věnovat.

Čím větší cíle, tím větší rozpočet

Čím větší cíle, tím větší rozpočet

Čím větších cílů chcete dosáhnout, tím větší potřebujete mít pro jejich dosažení rozpočet. Zkrátka, když budete chtít dosáhnout mála, půjde to jednoduše levně. Pokud si stanovíte vyšší cíle, jejich dosažení bude náročnější.
Ať se jedná o peníze za reklamu, čas marketingové agentury nebo váš čas, vždy si musíte být vědomi přímé úměry mezi výší cílů a rozpočtem a cíle pak stanovovat reálně s ohledem na dostupnost financí. Jen tehdy bude možné cílů dosáhnout a budete spokojeni. V opačném případě vás čeká zklamání a neúspěch.

Cíle i rozpočet jedině číselně

Pro snadné vyhodnocování doporučujeme u nastavování cílů jejich konkrétní stanovení v číselné formě a s uvedením termínů. Jako příklad vhodně zvolených marketingových cílů lze uvést například:

  • do konce roku zvýšit počet konverzí o 10 % oproti minulému období;
  • za dobu tří měsíců snížit cenu za konverzi v PPC kampaních na 250 Kč;
  • v následujícím pololetí navýšit návštěvnost z vyhledávačů o 15 %.

Web přátelský k lidem (a vyhledávačům)

Samozřejmě, že webové stránky jsou z pohledu jejich provozovatele určeny především k tomu, aby plnily jeho cíle, tj. zpravidla přinášely obchody. Z druhé strany je však nezbytné uvědomit si, že tatáž logika platí i z pohledu návštěvníka webu (potenciálního zákazníka) a že je to právě zákazník, který rozhoduje, kde nakoupí.
Je-li web přátelštější k zákazníkům než weby konkurence, a pomáhá-li návštěvníkům rychleji a lépe najít odpovědi na jejich otázky a touhy, přináší zkrátka lepší služby a zákazníci jej preferují, což vede k více uzavřených obchodům pro majitele webu.
A vzhledem ke skutečnosti, že vyhledávače jsou naprogramovány tak, aby lidem sloužily co nejlépe a přinášely jim kvalitní odpovědi na jejich dotazy, platí, že co je dobré pro lidi, to je dobré i pro vyhledávače.

Struktura webu musí odpovídat potřebám a zvyklostem uživatelů

Z tohoto důvodu je potřeba při návrhu struktury webu vycházet především z potřeb návštěvníků, potenciálních zákazníků. Ale co to znamená v praxi? Jednak je třeba navrhnout strukturu webu tak, aby odpovídala tématům, která zajímají návštěvníky (a které návštěvníci hledají), a dále navrhnout jednotlivé stránky na webu.
K identifikaci vyhledávaných dotazů a návrhu vhodné struktury pomáhá analýza klíčových slov, díky níž je možné navrhnout strukturu webu tak, aby pro každé téma, které potenciální návštěvníci webu hledají, existovala vhodná vstupní stránka neboli landing page.

Dobrý web má i cenný obsah

Úkolem hodným UX specialisty je navrhnout vhodné uspořádání informací na vstupních stránkách a dále i na ostatních stránkách webu tak, aby byly přehledně uspořádané z pohledu zákazníka a současně jej vedly směrem k žádané akci na webu - tj. konverzi.

Aby měl web co nejvyšší potenciál přivádět návštěvníky z vyhledávačů, je třeba, aby - kromě propracované struktury obsahující cenný obsah - byl dostatečně rychlý, z pohledu kódu správně napsaný, v textech zohledňoval na správných místech klíčová slova a současně nekladl vyhledávačům překážky v indexaci.

Co měřím, to řídím

Navzdory skutečnosti, že nástroje online marketingu lze perfektně měřit a vyhodnocovat, existuje stále spousta firem, které tak nečiní, natož aby se zjištěnými daty a informacemi řidily.

Řešením je špičková webová analytika. V internetovém marketingu jde totiž především o rentabilitu vynaložených investic. Je zcela nezbytné, aby se investice do něj jednoznačně vyplácely. Proto je vhodné měřit a vyhodnocovat nejenom náklady, ale stejně tak i konverze a jejich přínosy vyjádřené peněžně.

Ačkoliv není vždy možné měřit přínosy přesně tak, jako například v e-shopu tržby, je možné kvalifikovaně odhadnout přínos jednotlivých konverzí na základě minulých zkušeností.
Ze získaných dat je následně možné zjistit, které online nástroje se vyplácí a které ne, a na základě informací jednotlivé aktivity řídit a průběžně upravovat, aby jako celek přinášely maximální výkonnost.

Je třeba přivést návštěvníky

Pro přivedení návštěvníků na web je možné využít široké portfolio nástrojů. Ze základních se nabízí PPC kampaně, práce se sociálními sítěmi, zaměření na online PR nebo na online péči o stávající zákazníky.

Jak je známo, v oblasti PPC reklamy je možné využít reklamy ve vyhledávání a zaujmout ve vyhledávačích vysoké pozice relativně rychle. Další možností v oblasti PPC je zobrazovat cíleně bannerovou reklamu potenciálním zákazníkům nebo pracovat s remarketingem, tedy zobrazovat reklamy minulým návštěvníkům webu. Specifickou oblastí nabízející se pro e-shopy jsou produktové inzeráty a reklamy ve zbožových srovnávačích (Zboží.cz, Heureka).

Sociální sítě podporují vnímání značky

V rámci práce se sociálními sítěmi je možné v českých podmínkách využít nejčastěji Facebook a Instagram. Umožňují podporovat žádané vnímání značky a její image, resp. budovat aktivně a dlouhodobě vztah s komunitou. Toho je možné docílit jak pomocí komunikace na profilech, tak prostřednictvím reklamy cílené na míru podle zájmů publika.

Pro online PR, které je současně nejsilnější součástí SEO, lze využít především content marketing ve spojení s linkbuildingem neboli budováním zpětných odkazů. Přínosy jsou podpora statusu experta, možnost získání přímé návštěvnosti a dále zvýšení prestiže u vyhledávačů (potažmo návštěvnosti z nich). V dnešní době je možné využít rovněž i práce s videi, které jsou stále populárnějším formátem.

O návštěvníky je třeba pečovat

V oblasti péče o stávající zákazníky je v internetovém marketingu vhodné využít e-mailing a dále komunikovat prostřednictvím sociálních sítí či cíleně pomocí remarketingu.

Všechny zmíněné nástroje jsou součástí jednoho velkého marketingového celku. Pomocí podrobné marketingové strategie zaměřené právě na vaše podnikání získáte jakýsi návod, který vám řekne, jak nástroje správně zkombinovat, aby směřovaly ke stanovenému cíli.

Vzít pouze jeden nebo dva nástroje, odtrhnout je od zbytku, a čekat, že vše bude fungovat, je jednou ze základních chyb. Napsali jste článek na blog? Skvěle, ale tím vaše práce ještě nekončí. Lidé se musí dozvědět, že článek existuje a můžou si ho přečíst. Využijte dalších marketingových nástrojů - pošlete jim pěkný informační e-mail a sdílejte příspěvek na sociálních sítích.

 

Myslete na všechny možné marketingové cesty a podpořte svůj byznys naplno.

off
Výkonný ředitel
Kategorie: 
Tipy a rady
Dne: 19.11.2017

Chtějte profesionální marketing

Potřebovali jsme propojit webovou prezentaci tradičního brandu zápalek SOLO, který má 175 letou historii, s moderním elektronickým prostředím a zároveň také s novým designem pro celou kategorii "plamenů". Pracovníkům Marketingové Kanceláře se podařilo splnit naše zadání velmi dobře.

Pavel Helešic
ředitel
SOLO MATCHES & FLAMES
15.7.2020
Chcete svůj marketing posunout dál? Níže jsme rozepsali checklist, co je dobré si pohlídat, aby vaše firma byla vidět ve správném světle a správnými lidmi.
26.2.2020
Prodejní text je určený vašemu klientovi, proto než začnete psát, představte si 1. vašeho zákazníka, pro kterého píšete 2. grafické prostředí, ve kterém vaše slova budou

Zjistěte více o našem řešení

Registrujte se do newsletteru a získávejte aktuální informace

 

Kontaktujte nás

Nechte nám na sebe kontakt

zavřít

Vyplňte položky označené *.

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Nebojte, spamovat Vás nebudeme.