Právní doložka společnosti MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ

 

Právní doložka společnosti MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ

Jsme solidní, transparentní a potrpíme si na fair-play. Proto si u nás můžete přečíst několik vyjasnění, která jsou zcela běžná především ve Spojených státech amerických.

Základní informace a právní řád

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o. se sídlem Gorkého 61/11, Veveří, Brno, PSČ: 602 00, IČ: 29272262,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značnou C 69888.

Tyto webové stránky a veškeré vztahy s nimi související se řídí právem České republiky.

Ochrana a užívání osobních údajů

Ochraně osobních údajů je pro nás velmi důležitá. S osobními údaji nakládáme vždy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).

Při návštěvě našeho webu získáváme jenom základní informace týkající se vámi používaného prohlížeče a operačního systému, odkud jste k nám přišli, jak často u nás jste, kolik času zde strávíte, jaké stránky jste si prohlídli, jaká je vaše IP adresa a další.

Tyto informace využíváme pouze k vylepšení našeho webu a služeb, neposkytujeme je k užití ve prospěch třetích osob.

Bez výslovného souhlasu ze strany návštěvníků našeho webu nakládáme s jejich osobními údaji pouze v rozsahu, který připouští ZOOÚ, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a odst. 6.

V případě, že kontaktujete společnost MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o. přes tento web nebo e-mailem v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby, je společnost MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o. oprávněna podle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, využít vámi poskytnutou e-mailovou adresu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních obdobných výrobků nebo služeb.

V tomto případě máte samozřejmě možnost výslovně odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při obdržení každé jednotlivé zprávy, pokud jste původně toto využití neodmítli.

S osobními údaji zpracovávanými se souhlasem subjektu údajů nakládáme v souladu s pravidly zpracování osobních údajů. Znění souhlasu se zpracováním osobních údajů naleznete zde.

Záruka a odpovědnost

Přes veškerou snahu přinést návštěvníkům našeho webu i našim zákazníkům maximální užitek prostřednictvím materiálů a informací uvedených na těchto webových stránkách, není možné tyto informace bez dalšího považovat za úplné a správné řešení jednotlivých konkrétních situací.

MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o. negarantuje úplnost nebo správnost na tomto webu dostupných informací, textu, grafiky, odkazů, obrazových a dalších materiálů. Tyto materiály jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu, explicitní nebo implicitní, včetně, ale nejen, implikovaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určité účely nebo přestoupení zákona.

Pokud budete mít zájem, rádi na míru zanalyzujeme váš konkrétní případ. Využívání informací a postupů uvedených na našich webových stránkách je vždy na vlastní riziko osoby, která se je rozhodne aplikovat.

Informace a data na tomto webu se mohou bez předchozího upozornění měnit a nepředstavují závaznou nabídku služeb či produktu a tedy žádný závazek společnosti MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o. ani kohokoli jiného do budoucna.

Objednávání služeb přes tento web

Pokud není v informacích odeslaných pomocí tohoto webu uvedeno, že se jedná o objednávku nebo podobný právní úkon, nevzniká tímto úkonem zákazníkovi závazek do budoucna. Jestliže si zákazník přeje přímo objednat služby prostřednictvím tohoto webu nebo e-mailu, může tak učinit.

V takovém případě je jeho objednávka pro něj závazná. Smluvní vztah mezi MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o. a zákazníkem vzniká až na základě uzavření písemné smlouvy nebo výslovným potvrzení objednávky klienta společností MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o., nikoli automaticky zasílaným potvrzením o obdržení objednávky.

Copyright - ochrana autorských práv

Celý obsah webu i jeho jednotlivé části jsou chráněným autorským dílem a veškerá práva k užití tohoto obsahu jsou vyhrazena společnosti MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o.

Žádná část obsahu tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o. Citovat jakoukoli část obsahu tohoto webu lze pouze přesně a podle platných citačních norem ČSN.

 

Pokud protiprávně či neoprávněně použijete jakoukoli část obsahu těchto webových stránek, odpovídáte za újmu vzniklou oprávněným osobám, a to včetně vzniklé škody, ušlého zisku, nepeněžité újmy, nákladů na poskytnuté právní služby a další.

Odkazy na jiné weby a materiály třetích stran

Na webu se mohou nacházet odkazy na weby nebo materiály vytvořené třetími stranami. To, že MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ odkazuje na svém webu na jiné sítě nebo weby neznamená, že jakkoli spravuje, monitoruje a schvaluje obsah stránek, na které odkazy vedou, a to včetně těch obsahujících logo nebo registrované ochranné známky společnosti MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ.

Jestliže navštívíte kteroukoli webovou stránku nebo jiný materiál nacházející se na internetu na základě odkazu z tohoto webu, MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ nenese žádnou zodpovědnost za obsah, který naleznete, ani za jeho užití, ať už jako celku, či jednotlivých informací, materiálů a dokumentů tamtéž publikovaných.

Zamezení přístupu na web

MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo okamžitě ukončit vaše užívání webové stránky nebo zamezit přístup na tuto stránku v případě, že se bude domnívat, že z vaší strany došlo nebo opakovaně dochází k porušování práv a/nebo oprávněných zájmů společnosti MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o. nebo jejích spolupracovníků, porušování příslušných právních předpisů, či v případě, že bude považovat vaše chování na stránce za nevhodné či nepřijatelné a v rozporu s oprávněnými zájmy společnosti MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o.

Zásady ochrany soukromí při využívání služby Google Analytics

Tento web využívá službu Google Analytics, jejímž poskytovatelem je společnost Google, Inc. Nástroj Google Analytics zaznamenává chování návštěvníků webových stránek a následně ho umožňuje vyhodnocovat, čímž nám napomáhá web vylepšovat, včetně jeho uživatelské prostupnosti a přehlednosti.

Veškerá sbíraná data týkající se uživatelů stránek jsou anonymní. Nástroj neschraňuje osobní ani citlivé údaje. Poskytovatel služby Google, Inc. může tyto informace o uživatelích předat třetím osobám, je-li to požadováno zákonem nebo budou-li tyto třetí osoby zpracovávat tyto údaje pro Google.

Informace o chování uživatelů na webu jsou shromažďovány pomocí souborů cookies. Na našem webu používáme dva druhy cookies.

Cookies první strany, tzv. krátkodobé, které jsou nezbytné pro zajištění chodu webových stránek. Zároveň využíváme dlouhodobé cookies pro sbírání agregovaných anonymních dat o návštěvnících webu (pro účely Google Analytics).

Cookies třetí strany, tedy cookies reklamních systémů, sociálních sítí a další.

Služba Google Analytics je navíc rozšířena o reklamní funkce poskytované společností Google, Inc. Jedná se o demografické a zájmové přehledy Google Analytics, GDN (Google Display Network) reporting a remarketing.

Více informací týkajících se využívání a sběru dat naleznete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Pokud si nepřejete být zahrnováni do statistik služby Google Analytics, můžete využít možnosti zablokování pomocí doplňku pro prohlížeč Google Analytics Opt-out.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dalších dotazů nám prosím napište na info@marketingova-kancelar.cz

 

 

Kontaktujte nás

Nechte nám na sebe kontakt

zavřít

Vyplňte položky označené *.

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Nebojte, spamovat Vás nebudeme.